I WISH I WAS WEARING …

Outfit #1Kensington – watch; Zara – jeans; Zara – top; Sandro – flats

Werbung